Audyty Certyfikaty Energetyczne i Świadectwa

Cena

Cennik Świadectw Charakterystyki Energetycznej

Dokładamy wszelkich starań aby przy zachowaniu wysokiej jakości usługi cena sporządzenia Świadectw Charakterystyki Energetycznej była konkurencyjna. W każdym przypadku zależy ona jednak od takich czynników jak:

  • rodzaj budynku
  • kompleksowość dokumentacji projektowej
  • pracochłonność inwentaryzacyjna
  • wielkość zlecenia
  • funkcjonowanie umowy o stałej współpracy

Ostateczny koszt sporządzenia świadectwa jest wynikiem indywidualnych uzgodnień z Klientem przy uwzględnieniu powyższych czynników.

Na terenie Miast Zabrza i Rudy Śląskiej dostarczam świadectwo do domu klienta.