Audyty Certyfikaty Energetyczne i Świadectwa

Świadectwa energetyczne

Gdy kupujemy, sprzedajemy lub najmujemy lokal mieszkalny lub budynek, wtedy konieczne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. w Atr. 3.1 określa zasady sporządzania świadectw a mianowicie:
„Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,  (w formie aktu notarialnego)
2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, (w formie aktu notarialnego)
3. wynajmowanego.
Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

 

Informacje na temat świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa zapotrzebowanie na energię które wyrażone jest poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i zapotrzebowanie na energię końcową.
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko.
Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczna ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia ), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczona dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Każde świadectwo opatrzone jest numerem nadanym w centralnym rejestrze oraz podpisem osoby uprawnionej np. SCHE/324/6/2015.